Jannes kroktjänst

070-35 35 915

Frakt, transport och lyft.

Innehar; Trafiktillstånd, Transportförsäkring och Kranförarbevis.

janne_01.jpg

SCANIA 143

Lastväxlare med maskinflak, grusflak och kranflak med

Pallyft, Grip och Gripskopa.

janne_02.jpg
Gripskopa

janne_03.jpg

janne_04.jpg

Grusflak

janne_05.jpg

Maskinflak

janne_06.jpg

janne_07.jpg

Kranflak med PK 16502

janne_08.jpg

Tegellyft till tak

janne_09.jpg


Ljungby 1322

Lastmaskin med skopor, gafflar, vikplog och sandspridarskopa.

Vikplog 4m bred

janne_10.jpg

Sandspridarskopa

janne_11.jpg